Webové stránky věnované informatice a fyzice

určeno pro studenty Gymnázia, Vlašim

Úvod do algoritmizace a základní struktury

5. Vývojové diagramy k slovně zapsaným algoritmům


Příklad 2: Algoritmus zatloukání hřebíků

Slovní popis:
 1. Vezmi kladivo a hřebík
 2. Přilož hřebík k desce
 3. Uhoď kladivem na hlavičku
 4. Je hřebík zatlučen?
   ANO - pokračuj bodem 5
   NE - vrať se na bod 3
 5. Ukonči činnost a odlož kladivo

Vývojový diagram:

Příklad 3: Algoritmus přechodu křižovatky, řízené semaforem

Slovní popis:
 1. Dojdi až k semaforu
 2. Svítí na semaforu červená?
   ANO - čekej, vrať se na bod 2
   NE - pokračuj bodem 3
 3. Přejdi ulici přes přechod

Vývojový diagram:
copyright(c) Marta Bechyňová 2010								design by bech