Webové stránky věnované informatice a fyzice

určeno pro studenty Gymnázia, Vlašim

Úvod do algoritmizace a základní struktury

4. Vývojové diagramy

Jedním z mnoha způsobů znázornění algoritmů jsou vývojové diagramy. Je to grafické znázornění logické struktury řešeného úkolu.
Ve vývojových diagramech se používá několik typů značek, z nichž každé je přiřazen určitý význam. do těchto značek se vpisují operace nebo skupiny operací, které se mají provést.

Používané značky:

začátek algoritmu
konec algoritmu
blok zpracování
(do bloku zapisujeme akce, které se mají provést)
blok rozhodování
(do bloku zapisujeme podmínku)
blok vstupu nebo výstupu
blok pro cyklus se známým počtem průchodů
spojka
(pro rozsáhlé diagramy, rozdělené do několika částí)

Pomocí těchto značek se kreslí základní algoritmické konstrukce.

copyright(c) Marta Bechyňová 2010								design by bech