Webové stránky věnované informatice a fyzice

určeno pro studenty Gymnázia, Vlašim

Úvod do algoritmizace a základní struktury

1. Úvod

V dnešní době již počítače pronikly snad do všech oblastí lidské činnosti, využívají se k řešení nejrůznějších úkolů. Postup, který je v počítači prováděn nějakým programem se nazývá algoritmus a jeho tvorba algoritmizace.

Algoritmus

Algoritmus je přesný popis, definující jistý proces, který vede od měnitelných vstupních údajů k žádaným výsledkům.
Jinak řečeno - algoritmus je jednoznačný a přesný popis řešení problému.

Každý algoritmus musí mít tyto vlastnosti: Některé problémy lze řešit více způsoby - různými algoritmy, které se mohou svým postupem značně lišit. Naší snahou je vybrat pro řešení problému co nejefektivnější algoritmus, který řeší problém v co nejkratším čase, je přehledný a srozumitelný.

Algoritmy můžeme zapisovat slovně nebo graficky, například pomocí tzv. vývojových diagramů.

copyright(c) Marta Bechyňová 2010								design by bech